کانال سیمانی (1) کانال سیمانی (3)

تولید انواع کانال سیمانی ساده و کونیک دار و لوله آزبست جهت مصرف دودکش شومینه و موتورخانه تهویه و سایر مصارف ساختمانی و صنعتی

طراحی و راه اندازی از گروه تجارت الکترونیک پارسیان