لوله ازبست فشار قوی (3)

لوله ازبست فشار قوی (1)

لوله ازبست فشار قوی (2)

فروش انواع لوله آزبست فشار قوی به همراه بوشن آزبست و واشر لاستیکی

جهت مصارف آب و فاضلاب

جهت مصارف کشاورزی و انتقال آبهای سطحی و زهکشی

جهت مصارف پل و آبراهه و راهسازی

جهت انتقال صیالات شیمیایی

جهت مصارف سایر مصارف ساختمانی و صنعتی

طراحی و راه اندازی از گروه تجارت الکترونیک پارسیان