لوله آزبست سیمانی جهت مصرف پایه درخت انگور

شرکت ایرانیت کوهی – فروش انواع لوله آزبست در قطر های مختلف و برش سفارشی جهت استفاده پایه درخت انگور در مزارع . فروش و ارسال لوله آژبسست سیمانی به تمامی نقاط کشور

پایه ناک - لوله سیمانی - لوله آذبست

لوله آژبست سیمانی پایه درخت انگور

طراحی و راه اندازی از گروه تجارت الکترونیک پارسیان