حمل و جابجایی ورق ایرانیت سیمانی

۱شرکت ایرانیت کوهی

-جابه جایی دسته ورقهای ایرانیت با لیفت تراک وجرثقیل می باشد برای جلوگیری از برخورد سیم با ورقهای ایرانیت باید به وسیله رابط یا پخش کننده به عرض ورقها استفاده شود
ورقهای ایرانیت سیمانی رانباید روی هم کشاند و یا لغزاند باید ورقها را بلند کرد
ارتفاع ستون ورقها ی ایرانیتدر وسایل حمل و نقل بیش از ۱۰۰ برگ نباشد درصورت ضرورت حمل بیش از صد ورق  ایرانیت سیمانی باید از پالتهای چوبی مخصوص حمل و نگهداری استفاده شود

ورق شیروانی پوشش سوله

 

 

طراحی و راه اندازی از گروه تجارت الکترونیک پارسیان