ورق ایرانیت سیمانی - پوشش ایرانیت- ایرانیت سیمانی
بیشتر بخوانید

شرکت ایرانیت کوهی بزرگترین توزیع کننده ورق ایرانیت سیمانی

شرکت ایرانیت کوهی بزرگترین توزیع کننده ورق ایرانیت سیمانی به تمامی نقط کشور. فروش ورق ایرانیت سیمانی ساریت فروش ورق ایرانیت رنگی فروش تیزه ایرانیت سیمانی فروش کرپی پروفیل – قلاب ایرانیت فروش ورق ایرانیت صاف- تخته سیمانی فروش آردواز ایرانیتی فروش لوله ایرانیت – کانال ایرانیت جهت مصرف دودکشها

ورق ایرانیت
بیشتر بخوانید

حمل و جابجایی ورق ایرانیت سیمانی

۱شرکت ایرانیت کوهی -جابه جایی دسته ورقهای ایرانیت با لیفت تراک وجرثقیل می باشد برای جلوگیری از برخورد سیم با ورقهای ایرانیت باید به وسیله رابط یا پخش کننده به عرض ورقها استفاده شود ورقهای ایرانیت سیمانی رانباید روی هم کشاند و یا لغزاند باید ورقها را بلند کرد ارتفاع ستون ورقها ی ایرانیتدر وسایل […]

طراحی و راه اندازی از گروه تجارت الکترونیک پارسیان